کانی شناسی و دما- فشارسنجی آمفیبولیت های میزبان کانسار آهن گل گهر سیرجان، کرمان

نویسندگان

چکیده

منطقه مورد مطالعه در جنوب غرب سیرجان در استان کرمان واقع شده است و از لحاظ ساختاری در بخش انتهای جنوب شرقی زون سنندج-سیرجان قرار می­گیرد. سنگ­های دگرگونی کمپلکس گل­گهر به عنوان سنگ میزبان کانسار آهن شامل مرمر، کالک شیست، کوارتز میکاشیست، آمفیبول شسیت و آمفیبولیت می­باشد. از آنجایی که شرایط تشکیل سنگ میزبان کمک زیادی به تفسیر ژنز کانسار آهن می­نماید. نتایج حاصل از مطالعات پتروگرافی آمفیبولیت­های همراه با کانسنگ آهن و هم­چنین آزمایشات الکترون میکروپروب بر روی کانی­های این واحد سنگی نشان می­دهد که آمفیبول­ها از نوع کلسیک بوده و نتایج فشار سنجی حاصل از مقدار آلومینیوم در واحد فرمولی این آمفیبول­ها 85/5 تا13/7 کیلوبار و دماسنجی آمفیبول- پلاژیوکلاز آن­ها که به طور تقریبی 682 تا 728 درجه سانتی­گراد می­باشد، بیانگر درجه دگرگونی احتمالی در حد رخساره آمفیبولیت برای واحد سنگی است. چنین تحولاتی قطعا برروی توده معدنی اثر گذار بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mineralogy and thermo-barometry of amphibolites in Gol-Gohar iron ore deposit Sirjan, Kerman

نویسندگان [English]

  • G. Asghari
  • H. Mirnejad
  • and J. Ghalamghash