کلیدواژه‌ها = مجموعه افیولیتی نورآباد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آنومالی‌های ژئوشیمیایی در مجموعه افیولیتی نورآباد (شمال غرب لرستان)

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1394، صفحه 18-31

احمد احمدی خلجی؛ مسعود کیانی؛ زهرا طهماسبی