کلیدواژه‌ها = گسل امتداد لغز
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تغییرات دگرشکلی در پهنه ای گوه ای شاه آباد (شمال خاوری بیرجند)

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1391، صفحه 18-27

فرزانه پورغیاثیان؛ ابراهیم غلامی؛ محمد مهدی خطیب