کلیدواژه‌ها = گرانیت
تعداد مقالات: 2
1. پترولوژی گرانیت‌های مجموعه دگرگونی گشت (غرب رشت)

دوره 14، شماره 27، بهار و تابستان 1399، صفحه 0-0

10.22084/nfag.2019.17655.1342

منیر زندی فر؛ محسن نصرآبادی؛ رضا نوزعیم


2. تعیین شکنندگی گرانیت با استفاده از سختی واجهشی سنگ جهت ارزیابی قابلیت حفاری

دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1391، صفحه 16-28

محمدحسین قبادی؛ محمدرضا رسولی فرح