نویسنده = مجتبی رحیمی شهید
تعداد مقالات: 4
1. استفاده از رگرسیون چند متغیره برای ارزیابی تراوایی توده سنگ‌های ساخت گاه سد خرسان 2 با استفاده از ویژگی‌های سیستم ناپیوستگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1400

10.22084/nfag.2021.23832.1456

مجتبی رحیمی شهید؛ مهدی کرمی؛ غلامرضا لشکری پور


2. ارائه روابط رگرسیونی ساده و چندگانه برای ارزیابی مقاومت فشاری تک‌محوری سنگ‌های رسوبی و آذرآواری با استفاده از آزمایش چکش‌اشمیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1400

10.22084/nfag.2021.24761.1480

سیامک مرادی؛ مهرداد امیری؛ مجتبی رحیمی شهید؛ سید سجاد کراری