پترولوژی میگماتیت های منطقه سیمین – ابرو، جنوب همدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Petrology of migmatites in Simin-Eberou area, South of Hamedan