بررسی تاثیر دانسیته نسبی و شکل دانه ها بر نشست یک بعدی خاک های ماسه ای مسلح شده با فیبر لاستیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Investigation on the effect of relative density and grains shape on one dimensional settlement of reinforced sandy soils by tire fibers