کلیدواژه‌ها = "منحنی شاخصه حائل"
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی تغییرشکل و گسترش ناحیه پلاستیک در توده سنگ تونل گلاب 2 اصفهان با روشهای تحلیل همگرایی همجواری و عددی

دوره 14، شماره 27، بهار و تابستان 1399، صفحه 0-0

10.22084/nfag.2019.19766.1387

شهرزاد نیکوبخت؛ حمید مهرنهاد؛ محمد آذرافزا؛ ابراهیم اصغری کلجاهی