دوره و شماره: دوره 12، شماره 23، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-164 

مقاله پژوهشی

1. پترولوژی و ژئوشیمی پلاژیوگرانیت های مجموعه افیولیتی نورآباد-هرسین (غرب ایران)

صفحه 1-20

کریم بابایی؛ احمد احمدی خلجی؛ زهرا طهماسبی؛ عباداله طولابی نژاد؛ رضا زارعی سهامیه


9. بررسی تاثیر عوامل زمین شناختی بر روی وضعیت ژئواستاتیکی آبهای دشت گلگیر مسجدسلیمان

صفحه 114-127

فاطمه امیری؛ مهسا اشرفی بیرگانی؛ امین احمدی؛ فردوس صارمی نژاد