نویسنده = بومری، محمد
تعداد مقالات: 1
1. پترولوژی و ژئوشیمی سنگ های پریدوتیتی و گابرویی افیولیت تهلاب، ‌جنوب شرق آتشفشان تفتان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1399

10.22084/nfag.2020.21217.1409

حبیب بیابانگرد؛ محمد بومری؛ پریدخت ریگی