نویسنده = خاوری، معصومه
تعداد مقالات: 1
1. تعیین بی هنجاری های ژئوشیمیایی زیرسطحی سرب منطقه هفت سواران خمین از استان مرکزی به روش هیبرید مولتی فراکتالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1399

10.22084/nfag.2020.20719.1399

فریدون قدیمی؛ معصومه خاوری؛ سعید مجدی فر