نویسنده = نظری، حسنیه
تعداد مقالات: 2
1. مروری بر توزیع ژئوشیمیایی عناصرنادرخاکی در زغال سنگ ها، با نگرشی بر زغال سنگ های ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1399

10.22084/nfag.2020.19729.1385

علی امامعلی پور؛ حسنیه نظری؛ مسعود اسمعیل زاده


2. مروری برژئوشیمی و محیط تکتونیکی تشکیل پهنه های افیولیتی ایران

دوره 14، شماره 27، بهار و تابستان 1399، صفحه 158-171

10.22084/nfag.2020.19551.1381

علی امامعلی پور؛ حسنیه نظری؛ مسعود اسمعیل زاده