نویسنده = یوسفی، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. چین‌خوردگی واحدهای نئوژن؛ شاهدی بر تکتونیک فعال در شمال‌غرب بیرجند

دوره 12، شماره 24، پاییز و زمستان 1397، صفحه 89-101

10.22084/nfag.2018.15031.1282

مهدی یوسفی؛ محمد مهدی خطیب؛ ابراهیم غلامی