نویسنده = اصغری، گلاله
تعداد مقالات: 1
1. کانی شناسی و دما- فشارسنجی آمفیبولیت های میزبان کانسار آهن گل گهر سیرجان، کرمان

دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1391، صفحه 94-105

گلاله اصغری؛ حسن میرنژاد؛ جلیل قلمقاش