نویسنده = یزدی، عبداله
تعداد مقالات: 1
1. درآمدی بر ژئودایورسیتی، به‌عنوان پایه‌ای برای توسعه ژئوتوریسم

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1394، صفحه 74-82

عبداله یزدی؛ رحیم دبیری