تعداد مقالات: 241
151. بررسی امکان استخراج مکانیزه معدن سنگ آهک رشکان ارومیه بر اساس شاخص قابلیت استخراج توده سنگ

دوره 13، شماره 25، بهار و تابستان 1398، صفحه 85-96

10.22084/nfag.2018.14697.1276

سجاد چهره قانی؛ محمد دادرسی؛ عارف علی پور؛ مجتبی مختاریان؛ حجت حسین زاده


154. کانی شناسی و دما- فشارسنجی آمفیبولیت های میزبان کانسار آهن گل گهر سیرجان، کرمان

دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1391، صفحه 94-105

گلاله اصغری؛ حسن میرنژاد؛ جلیل قلمقاش


155. پتروگرافی و شیمی کانی منشورهای بازالتی جنوب شهرستان گرمی (جنوب حوزه تالش)

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1394، صفحه 79-90

محمد مبشرگرمی؛ رضا زارعی سهامیه


156. پالئواکولوژی مرجان‌های منفرد کرتاسه بالایی در منطقه کرمانشاه

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1392، صفحه 81-88

روناک گراوند؛ فاطمه امیرحسنخانی


157. فیزیوگرافی و زمین ریخت شناسی حوضه آبریز سد تبارک واقع در شمال قوچان و تأثیر آن بر نوع رسوبات

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1393، صفحه 83-97

مهدی رضا پورسلطانی؛ مهدی قائمی مقدم


159. چین‌خوردگی واحدهای نئوژن؛ شاهدی بر تکتونیک فعال در شمال‌غرب بیرجند

دوره 12، شماره 24، پاییز و زمستان 1397، صفحه 89-101

10.22084/nfag.2018.15031.1282

مهدی یوسفی؛ محمد مهدی خطیب؛ ابراهیم غلامی


160. ارزیابی کیفیت آب‌های زیرزمینی روستای کیلک در بالا دست محل دفن زباله‌های شهر سنندج از نظر مصرف شرب

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1395، صفحه 92-104

سینا شکیبا؛ اسفندیار عباس نوین‌پور؛ معصومه حسینی؛ ربابه اکبرپور


162. بررسی اثر مدول الاستیسیته و فشار جانبی روی چقرمگی شکست مود I نمونه های گچی

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1396، صفحه 92-102

10.22084/nfag.2017.1927

مهدی حسینی؛ مهدیه جلالی پور؛ سودابه ملکی


163. بررسی فرونشست دشت سمنان ناشی از برداشت آب زیرزمینی

دوره 13، شماره 26، پاییز و زمستان 1398، صفحه 96-110

10.22084/nfag.2019.18699.1365

حسین اکبری اریمی؛ علی اکبر مومنی؛ الهام خراسانی


166. مکان‌یابی محل دفن پسماندهای جامد شهری به‌ روش GIS و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در شهر کنگاور، استان کرمانشاه

دوره 14، شماره 27، بهار و تابستان 1399، صفحه 100-111

10.22084/nfag.2020.19690.1384

سجاد سروری نیا؛ گیتی فرقانی تهرانی؛ رحیم باقری؛ زهرا گنجی نوروزی


169. ﺑﺮﺭﺳﯽ اثر منابع جانبی بر روند ﺭﻳﺰﺷﻮﻧﺪﮔﯽ ﺭﺳﻮﺑﺎﺕ ﺑﻪ سوی ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺩﺳﺖ ﺣﻮﺿﻪ رودخانه حرم آباد (دشت باختری ملایر)

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1394، صفحه 91-99

سعید خدابخش؛ مریم کریمی؛ بهروز رفیعی؛ حامد رشنو؛ ناهید صحرارو


170. بررسی شیمی کانی بیوتیت در گرانیتوئید زرگلی، شمال غرب زاهدان

دوره 11، شماره 22، پاییز و زمستان 1396، صفحه 96-108

10.22084/nfag.2017.13338.1252

مهدی سراوانی فیروز؛ علی کنعانیان؛ مهدی رضایی کهخایی؛ محمدرضا قدسی


171. تحلیل رسوب‌شناختی سیستم‌های رودخانه‌ای

دوره 12، شماره 24، پاییز و زمستان 1397، صفحه 102-124

10.22084/nfag.2018.2455

رضا بهبهانی؛ سعید خدابخش


172. ارزیابی رفتار مکانیکی گرانیت های پورفیری تحت بارگذاری استاتیکی و دینامیکی سه محوری

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1396، صفحه 103-113

10.22084/nfag.2017.1928

علی اکبر مومنی؛ غلامرضا خانلری؛ مجتبی حیدری؛ علی اصغر سپاهی


174. تحلیل رژیم های تنش در پهنه ی آذربایجان، شمال غرب ایران

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1395، صفحه 107-120

10.22084/nfag.2017.1696

زهرا حسین علیزاده؛ صابر شیخ بگلو