تعداد مقالات: 212
101. بررسی روند تشکیل گرافیت در کانسار سولکان، استان زنجان با استفاده ازFT-IR و XRD

دوره 12، شماره 23، بهار و تابستان 1397، صفحه 63-74

10.22084/nfag.2017.13648.1258

محیا منوچهری نیا؛ نادر تقی پور؛ حافظ مرنگی


102. بررسی رابطه خصوصیات فیزیکی و مکانیکی با ویژگی‌های سنگ‌شناسی در سنگ‌های گرانیتوئیدی

دوره 12، شماره 24، پاییز و زمستان 1397، صفحه 54-64

10.22084/nfag.2018.14348.1268

محمد حسین قبادی؛ لیلا احمدی؛ میرمحمد میری؛ سیده‌راضیه جعفری


103. مطالعه آزمایشگاهی برای تعیین ضریب انبساط حرارتی سنگ

دوره 13، شماره 25، بهار و تابستان 1398، صفحه 62-71

10.22084/nfag.2018.16352.1310

مهدی حسینی؛ امیرحسین بابایی جوزانی


104. مقایسه عملکرد فلوتاسیون ستونی و مکانیکی در سولفورزدایی از کنسانتره سنگ آهن

دوره 13، شماره 26، پاییز و زمستان 1398، صفحه 55-66

10.22084/nfag.2019.14403.1270

فردیس نخعی؛ مهدی ایران نژاد؛ سیما محمد نژاد


105. ارزیابی تغییرشکل و گسترش ناحیه پلاستیک در توده سنگ تونل گلاب 2 اصفهان با روشهای تحلیل همگرایی همجواری و عددی

دوره 14، شماره 27، بهار و تابستان 1399، صفحه 0-0

10.22084/nfag.2019.19766.1387

شهرزاد نیکوبخت؛ حمید مهرنهاد؛ محمد آذرافزا؛ ابراهیم اصغری کلجاهی


111. ریززیست چینه نگاری سازند آسماری در یال شمال خاوری تاقدیس اناران

دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1391، صفحه 85-93

ایرج مغفوری مقدم؛ محمود جلالی؛ ابوالفضل مرادی


112. ژئوشیمی و محیط تکتونیکی متاپلیت های منطقه الیگودرز (زون سنندج-سیرجان)

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1391، صفحه 60-73

زهرا طهماسبی؛ احمد احمدی‌خلجی؛ لیلی ایزدی کیان؛ محسن حسنوند


113. ارزیابی مبادله جرم عناصر بر اساس معادلات گرنت-گریسنز و روش ایزوکن – طلای پهنه برشی کرویان

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1392، صفحه 66-76

فرشاد دارابی گلستان؛ رضا قوامی ریابی؛ بهزاد سعیدی؛ محمدرضا هزاره


116. سنگ چینه نگاری، ریز زیست چینه نگاری و بوم شناسی دیرینه سازند گورپی در ناحیه‌ی زنجیران (جنوب خاوری شیراز)

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1393، صفحه 71-84

سید حمید وزیری؛ مرتضی یوسفی؛ مرجان عامل؛ فاطمه وکیل باغمیشه؛ محمد اسمعیل صداقت


117. رشد جهت یافته و دگرشکلی سیلیکات های آلومینیم در سنگ های دگرگونی منطقه همدان

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1394، صفحه 56-66

لیلی ایزدی‌کیان؛ اشرف ترکیان؛ زهرا طهماسبی


119. زمین شناسی و ژنز کانسار سلستیت بابامحمد در مرز سازندهای گچساران و میشان، استان کهکیلویه و بویراحمد

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1395، صفحه 62-75

10.22084/nfag.2017.1693

قدرت اله رستمی پایدار؛ اردلان طاهرزاده؛ منصور عادل پور


124. ارزیابی پتانسیل تشکیل کارست در استان خوزستان به روش تحلیل سلسله مراتبی

دوره 13، شماره 25، بهار و تابستان 1398، صفحه 72-84

10.22084/nfag.2018.15709.1297

محمد حسین قبادی؛ سید سجاد کراری؛ حسین الماسی‌کیا