تعداد مقالات: 212
27. تعیین شکنندگی گرانیت با استفاده از سختی واجهشی سنگ جهت ارزیابی قابلیت حفاری

دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1391، صفحه 16-28

محمدحسین قبادی؛ محمدرضا رسولی فرح


28. مکانیسم گسترش چین های پتیگماتیک در میگماتیت ها و شیست های میگماتیتی منطقه سیمین، همدان

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1391، صفحه 9-17

سیده راضیه جعفری؛ علی اصغر سپاهی


29. بررسی علل فرار آب از سد مخزنی آرباتان درآذربایجان شرقی

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1392، صفحه 16-26

محمد کشاورز بخشایش؛ محمدعلی عبادی؛ مهدی تلخابلو


31. زیست‌چینه‌نگاری نهشته‌های کامپانین- ماستریشتین سازند تاربور در شمال غرب شیراز (کوه قلعه) بر مبنای اوربیتوئیده آ

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1393، صفحه 13-19

مهناز پروانه نژاد شیرازی؛ محمد بهرامی؛ مینا خضرک اصلی


33. برآورد میزان سختی و توان سایش پذیری قطعات تشکیل دهنده کنگلومرایی در مسیر تونل انتقال آب گلاب 2 توسط آزمون سایش سورشار (CAI)

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1394، صفحه 16-24

شهرزاد نیکوبخت؛ محمد آذرافزا؛ حسین معماریان؛ حمید مهرنهاد


34. ارزیابی ژئوشیمیایی نفت‌های مخازن سروک (بالایی) و داریان میادین رسالت و رشادت خلیج فارس

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1395، صفحه 15-26

محمود معماریانی؛ سیده زهرا حسینی عسگرآبادی


35. شیمی آمفیبولهای آنکلاوها و دایک های توده نفوذی زرگلی، شمال غرب زاهدان

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1395، صفحه 9-22

10.22084/nfag.2017.1689

مهدی سراوانی فیروز؛ علی کنعانیان؛ مهدی رضایی کهخایی


39. ژئوشیمی و تعیین ذخیره فلدسپار معدن طجر (سامن، استان همدان)؛ براساس داده‌های اکتشافی ضمن استخراج

دوره 12، شماره 24، پاییز و زمستان 1397، صفحه 14-25

10.22084/nfag.2018.2448

زینب شریفی سرشت؛ حسین شهبازی؛ فاطمه دارابی؛ محمد هادی احمدی


47. تخمین چگالی خاک ها با کمک شبکه عصبی مصنوعی

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1389، صفحه 29-34


48. پروتولیت سنگ های دگرگونی منطقه جنوب تویسرکان

دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1391، صفحه 29-45

علی اصغر سپاهی؛ حسین ترک؛ اشرف ترکیان


49. بررسی تغییرات دگرشکلی در پهنه ای گوه ای شاه آباد (شمال خاوری بیرجند)

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1391، صفحه 18-27

فرزانه پورغیاثیان؛ ابراهیم غلامی؛ محمد مهدی خطیب


50. مطالعه ی ژئوشیمیایی سنگ های آتشفشانی میزبان و کانی شناسی دگرسانی آرژیلیک در کانسار مس پورفیری سرچشمه: بر اساس داده های جدید

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1392، صفحه 27-41

محمد معانی جو؛ محمد مستقیمی؛ مهدی عبدالهی ریسه؛ ناهید صحرارو