تعداد مقالات: 241
26. شیمی آمفیبولهای آنکلاوها و دایک های توده نفوذی زرگلی، شمال غرب زاهدان

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1395، صفحه 9-22

10.22084/nfag.2017.1689

مهدی سراوانی فیروز؛ علی کنعانیان؛ مهدی رضایی کهخایی


30. زیست‌چینه‌نگاری نهشته‌های کامپانین- ماستریشتین سازند تاربور در شمال غرب شیراز (کوه قلعه) بر مبنای اوربیتوئیده آ

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1393، صفحه 13-19

مهناز پروانه نژاد شیرازی؛ محمد بهرامی؛ مینا خضرک اصلی


32. ژئوشیمی و تعیین ذخیره فلدسپار معدن طجر (سامن، استان همدان)؛ براساس داده‌های اکتشافی ضمن استخراج

دوره 12، شماره 24، پاییز و زمستان 1397، صفحه 14-25

10.22084/nfag.2018.2448

زینب شریفی سرشت؛ حسین شهبازی؛ فاطمه دارابی؛ محمد هادی احمدی


35. ارزیابی ژئوشیمیایی نفت‌های مخازن سروک (بالایی) و داریان میادین رسالت و رشادت خلیج فارس

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1395، صفحه 15-26

محمود معماریانی؛ سیده زهرا حسینی عسگرآبادی


36. تعیین شکنندگی گرانیت با استفاده از سختی واجهشی سنگ جهت ارزیابی قابلیت حفاری

دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1391، صفحه 16-28

محمدحسین قبادی؛ محمدرضا رسولی فرح


37. بررسی علل فرار آب از سد مخزنی آرباتان درآذربایجان شرقی

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1392، صفحه 16-26

محمد کشاورز بخشایش؛ محمدعلی عبادی؛ مهدی تلخابلو


38. برآورد میزان سختی و توان سایش پذیری قطعات تشکیل دهنده کنگلومرایی در مسیر تونل انتقال آب گلاب 2 توسط آزمون سایش سورشار (CAI)

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1394، صفحه 16-24

شهرزاد نیکوبخت؛ محمد آذرافزا؛ حسین معماریان؛ حمید مهرنهاد


43. گسل ها و لرزه خیزی در پهنه بخاردن- قوچان

دوره 14، شماره 28، پاییز و زمستان 1399، صفحه 18-28

10.22084/nfag.2020.19737.1386

جواد بیگلری؛ عباس کنگی؛ عبدالرضا جعفریان


46. بررسی تغییرات دگرشکلی در پهنه ای گوه ای شاه آباد (شمال خاوری بیرجند)

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1391، صفحه 18-27

فرزانه پورغیاثیان؛ ابراهیم غلامی؛ محمد مهدی خطیب


50. مطالعات کانی شناسی و سنگ شناسی توده های آذرین منطقه خونیک، (شمال شرق قاین)

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1392، صفحه 22-35

حسین فتاحی؛ ایرج رسا؛ محمد یزدی؛ مسعود حسینی