دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. پایش پارامترهای کیفیت آب زیرزمینی با استفاده از روش سیستم استنتاج عصبی- فازی تطبیقی( ANFIS) (مطالعه موردی: دشت اردبیل)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1399

10.22084/nfag.2021.23040.1440

حسنیه نظری؛ مژگان دهقانی؛ حسین پیرخراطی؛ فرخ اسدزاده؛ فرنوش حاجی زاده


2. ارزیابی تغییرات سطح آب زیرزمینی بر کیفیت منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی؛ دشت قروه، استان کردستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1399

10.22084/nfag.2021.22703.1432

همایون مقیمی؛ آرش محمدزاده؛ اسفندیار عباس نوین پور


3. استفاده از رگرسیون چند متغیره برای ارزیابی تراوایی توده سنگ‌های ساخت گاه سد خرسان 2 با استفاده از ویژگی‌های سیستم ناپیوستگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1400

10.22084/nfag.2021.23832.1456

مجتبی رحیمی شهید؛ مهدی کرمی؛ غلامرضا لشکری پور


4. مکان‌یابی محل دفن زباله‌های جامد شهری در شهرستان اسفراین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1400

10.22084/nfag.2021.23565.1447

علی اکبر مومنی؛ جعفر جعفری زاده


5. بررسی تاثیر عوامل زمین شناسی مهندسی در پایداری شیبهای معدن مس سونگون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1400

10.22084/nfag.2021.23907.1459

رضا بابازاده؛ ابراهیم اصغری کلجاهی؛ حمیدرضا صوفی سیاوش


6. مطالعه تاثیر سازندهای زمین شناسی برکیفیت آب شرب وکشاورزی منابع آب رودخانه ارداک ، مشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1400

10.22084/nfag.2021.23542.1448

محمد ابراهیم فاضل ولی پور؛ الهام رمضانی ازغندی؛ محمد جوانبخت


7. ارزیابی پتانسیل ژئوتوریسم غار اسپهبد خورشید، جنگل و رودخانه اطراف بر اساس مدل‌های پرالونگ و کوچین در حوزه آبخیز تالار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1400

10.22084/nfag.2021.24024.1463

قربان وهاب زاده کبریا؛ سیدرمضان موسوی


8. ژئوشیمی مولکولی و مطالعه زیست نشانگرها در سازند گرو، غرب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1400

10.22084/nfag.2021.24150.1465

میثم همتی؛ یاسر احمدی


9. تحلیل‌ فعالیت زمین‌ساختی و ارتباط‌ گسل‌‌ها با خطر زمین‌لغزش در حوضه سد کردستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1400

10.22084/nfag.2021.23889.1458

علیرضا ایلدرمی


10. ارزیابی مدل هوشمند در برآورد هدایت الکتریکی آب های زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت راین)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1400

10.22084/nfag.2021.24540.1475

حسنیه نظری؛ یلدا نظری؛ مژگان دهقانی؛ احمد عباس نژاد؛ فرنوش حاجی زاده


11. کاربرد روش ژئوالکتریک در بررسی پارامترهای هیدرولیکی آب زبرزمینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 تیر 1400

10.22084/nfag.2021.24491.1474

عبداله طاهری تیزرو؛ علیرضا عبدالهی؛ روژین فصیحی


12. پیش بینی سطح ایستابی آب زیرزمینی آبخوان چهاردولی در شهرستان قروه با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و ماشین‌بردار پشتیبان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مرداد 1400

10.22084/nfag.2021.23954.1461

اسدالله شالودگی؛ مطلب بایزیدی


13. اکتشاف لایه های تراورتن مدفون با تلفیق داده های ژئوالکتریک و زمین شناسی در منطقۀ محلات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1400

10.22084/nfag.2021.23936.1460

فریدون قدیمی


14. بررسی وضعیت هیدروژئوشیمیایی آبخوان دشت خانمیرزا در ارتباط با سازندهای زمین‌شناسی (استان چهارمحال و بختیاری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 شهریور 1400

10.22084/nfag.2021.24640.1478

مریم آهنکوب؛ گشتاسب مردانی؛ سید حسن طباطبایی؛ زهرا هادی پور


15. بررسی اثر نوسانات سطح آبخوان لنجانات بر دبی رودخانه زاینده رود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1400

10.22084/nfag.2021.24628.1476

عبداله طاهری تیزرو؛ پورشاد اعتزازی؛ صفر معروفی؛ روژین فصیحی


16. نانو ذرات طلا در سنگ های آذرین اسیدی محدوده رامند، جنوب قزوین، شمال غربی ایران مرکزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1400

10.22084/nfag.2021.24373.1472

محمد یزدی؛ اکیم تمیوا لاوال؛ سیدرضا مهرنیا؛ تاجودین ادبیلجه


19. برآورد میزان فرونشست در دشت آذرشهر با استفاده از تداخل‌سنجی راداری و تحلیل پارامترهای موثر آب‌های زیرزمینی و کاربری اراضی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1400

10.22084/nfag.2021.23993.1462

صیاد اصغری سراسکانرود؛ مریم محمدزاده شیشه گران


20. ارائه روابط رگرسیونی ساده و چندگانه برای ارزیابی مقاومت فشاری تک‌محوری سنگ‌های رسوبی و آذرآواری با استفاده از آزمایش چکش‌اشمیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1400

10.22084/nfag.2021.24761.1480

سیامک مرادی؛ مهرداد امیری؛ مجتبی رحیمی شهید؛ سید سجاد کراری


21. تحلیل چند متغیره کیفیت آب زیرزمینی با استفاده از توابع مفصل ارشمیدسی (مطالعه موردی: دشت شهرکرد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1400

10.22084/nfag.2021.24951.1483

وحید بیرجندی؛ سیدحسن طباطبائی؛ رضا مستوری؛ حسین مظاهری؛ رسول میرعباسی نجف آبادی


22. ارزیابی خطر آلودگی فلزات سنگین در رسوبات سطحی رودخانه‌های غرب و جنوب غرب دریاچه ارومیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1400

10.22084/nfag.2021.24363.1471

مژگان دهقانی؛ حسین پیرخراطی؛ راضیه لک؛ فرخ اسدزاده


24. بررسی آلودگی فلزات سنگین و منشأ آن‌ها در خاک منطقه جعفرآباد (جنوب غرب کاشمر)، استان خراسان رضوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 دی 1400

10.22084/nfag.2021.24975.1484

محمد ابراهیم فاضل ولی پور


26. مدل‌سازی سه‌بعدی و ارزیابی ذخیره کانسار مس دره‌زرشک یزد با استفاده از روش‌های تخمین کلاسیک و زمین‌آماری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1400

10.22084/nfag.2022.25152.1490

رضا احمدی؛ صادق فاضلی نسب


27. تعیین شرایط کانی‌سازی طلا بر اساس داده‌های میانبارهای سیال در محدوده زواریان، جنوب غرب قم، مرکز ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1400

10.22084/nfag.2022.25168.1492

سحر صادقی؛ محمد یزدی؛ ایرج رسا؛ محمدرضا جانثاری


28. کانی شناسی، ژئوشیمی و پتانسیل اقتصادی اسکارن باقی آباد(جنوب تفت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1400

10.22084/nfag.2022.25074.1486

صغری قنبری؛ فریماه آیتی؛ مریم آهنکوب


29. تخمین شاخص‌های شکنندگی ماسه‌سنگ‌های سازند قم در شمال همدان با استفاده از نسبت بین شاخص بار نقطه‌ای و تخلخل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 دی 1400

10.22084/nfag.2022.25272.1493

محمدحسین قبادی؛ مهرداد امیری؛ مجتبی رحیمی شهید