یافته‌های نوین زمین‌شناسی کاربردی (NFAG) - مقالات آماده انتشار