کلیدواژه‌ها = عناصر ساختاری
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل رسوب‌شناختی سیستم‌های رودخانه‌ای

دوره 12، شماره 24، پاییز و زمستان 1397، صفحه 102-124

10.22084/nfag.2018.2455

رضا بهبهانی؛ سعید خدابخش