کلیدواژه‌ها = دگرسانی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی سنگ های ماگمایی و اثرات زیست محیطی زون های دگرسانی منطقه یوزباشی چای (غرب قزوین)

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1396، صفحه 34-50

10.22084/nfag.2017.1922

رامین ساریخانی؛ آرتیمس قاسمی دهنوی؛ رضا زارعی سهامیه؛ علی مرادپور


2. کاربرد روش‌های کروستا، نقشه‌بردار زاویه طیفی و فیلتر تطبیقی تعدیل شده در داده‌های ASTER جهت شناسایی کانی‌های دگرسانی

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1394، صفحه 109-119

مرضیه بداغی؛ احمد نوحه گر؛ محمد کمانگر؛ بهروز احمدی‌دوست