کلیدواژه‌ها = زیست چینه نگاری
تعداد مقالات: 3
1. پالئواکولوژی نهشته‌های سازند ساچون در اطراف دریاچه مهارلو، شرق شیراز

دوره 15، شماره 29، بهار و تابستان 1400، صفحه 71-92

10.22084/nfag.2020.22488.1429

کمال کریمی؛ مسیح افقه؛ سید حسین قطمیری؛ محمد بهرامی


3. ریز زیست چینه نگاری واحد E5سازند کرج در شمال خاوری آشتیان، ایران مرکزی

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1394، صفحه 36-42

ایرج مغفوری‌مقدم