کلیدواژه‌ها = پهنه برشی
تعداد مقالات: 2
1. سنگ نگاری و محیط تکتونیکی گرانیتوئیدهای میلونیتی، جنوب شرق قروه (کردستان)

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1393، صفحه 32-42

اشرف ترکیان؛ لیلی ایزدی کیان؛ مژگان رضائی


2. ارزیابی مبادله جرم عناصر بر اساس معادلات گرنت-گریسنز و روش ایزوکن – طلای پهنه برشی کرویان

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1392، صفحه 66-76

فرشاد دارابی گلستان؛ رضا قوامی ریابی؛ بهزاد سعیدی؛ محمدرضا هزاره