کلیدواژه‌ها = زمین لرزه
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی پویایی زمین‎ساختی تاقدیس سپیدار با استفاده از ابعاد فرکتالی آبراهه‎ها، خطواره‎ها و کانون سطحی زمین‎لرزه‎ها، زاگرس چین خورده ساده، فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1399

10.22084/nfag.2020.20442.1397

شبنم بردجی زارع؛ سعیده کشاورز؛ مجید شاه پسندزاده؛ رضا حسن زاده


3. هندسه فرکتالی گسل ها و لرزه خیزی آذربایجان (شمال غرب ایران)

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1392، صفحه 42-51

مجتبی مهرپویان؛ محمد مهدی خطیب؛ محسن جامی؛ مهسا ارجمندی؛ حسین میر زینلی یزدی