کلیدواژه‌ها = آذربایجان
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل رژیم های تنش در پهنه ی آذربایجان، شمال غرب ایران

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1395، صفحه 107-120

10.22084/nfag.2017.1696

زهرا حسین علیزاده؛ صابر شیخ بگلو


2. هندسه فرکتالی گسل ها و لرزه خیزی آذربایجان (شمال غرب ایران)

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1392، صفحه 42-51

مجتبی مهرپویان؛ محمد مهدی خطیب؛ محسن جامی؛ مهسا ارجمندی؛ حسین میر زینلی یزدی