کلیدواژه‌ها = میگماتیت
تعداد مقالات: 2
1. مکانیسم گسترش چین های پتیگماتیک در میگماتیت ها و شیست های میگماتیتی منطقه سیمین، همدان

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1391، صفحه 9-17

سیده راضیه جعفری؛ علی اصغر سپاهی


2. مطالعه خصوصیات ژئوتکنیکی خاک های باقیمانده میگماتیتی در منطقه سیمین (جنوب همدان)

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1391، صفحه 28-37

سید داود محمدی؛ لقمان کتابی؛ حسین شهبازی