کلیدواژه‌ها = چشمه‌های لرزه ای
تعداد مقالات: 1
1. گسل‌ها و لرزه‌خیزی در زون بخاردن-قوچان

دوره 14، شماره 28، پاییز و زمستان 1399

10.22084/nfag.2020.19737.1386

جواد بیگلری؛ عباس کنگی؛ عبدالرضا جعفریان