کلیدواژه‌ها = بتن بدون الیاف
تعداد مقالات: 1
1. اثر چرخه های حرارتی روی خواص فیزیکی و مکانیکی بتن الیافی و مقایسه آن با بتن بدون الیاف

دوره 14، شماره 27، بهار و تابستان 1399، صفحه 0-0

10.22084/nfag.2019.20287.1393

مهدی حسینی؛ شیما لطیفی؛ میترا حاتمی