کلیدواژه‌ها = شکست هیدرولیکی
تعداد مقالات: 2
2. مدلسازی آزمایشگاهی شکست هیدرولیکی

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1396، صفحه 83-91

10.22084/nfag.2017.1926

عباس اکرمی؛ مهدی حسینی