نویسنده = ���������� �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. پهنه بندی خطر زمین لغزش به روش تحلیل سلسله مراتبی و منطق بولین در کوه باقران(جنوب بیرجند)

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1395، صفحه 49-61

10.22084/nfag.2017.1692

هاشم منصوری؛ فاطمه وکیلی اوندری؛ محمد مهدی خطیب