نویسنده = ���������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. پترولوژی و ژئوشیمی گابروهای افیولیت ملانژ بافت، جنوب غرب کرمان

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1394، صفحه 43-55

ملیحه گلستانی؛ سارا درگاهی؛ محسن آروین؛ هادی شفائی‌مقدم