نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. مطالعات کانی شناسی و سنگ شناسی توده های آذرین منطقه خونیک، (شمال شرق قاین)

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1392، صفحه 22-35

حسین فتاحی؛ ایرج رسا؛ محمد یزدی؛ مسعود حسینی