نویسنده = ���������� �������������������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی ژئوشیمیایی نفت‌های مخازن سروک (بالایی) و داریان میادین رسالت و رشادت خلیج فارس

دوره 10، شماره 19، خرداد 1395، صفحه 15-26

محمود معماریانی؛ سیده زهرا حسینی عسگرآبادی