نویسنده = ���������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. تعیین شرایط کانی‌سازی طلا بر اساس داده‌های میانبارهای سیال در محدوده زواریان، جنوب غرب قم، مرکز ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1400

10.22084/nfag.2022.25168.1492

سحر صادقی؛ محمد یزدی؛ ایرج رسا؛ محمدرضا جانثاری