نویسنده = ������������������ ������������
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل چند متغیره کیفیت آب زیرزمینی با استفاده از توابع مفصل ارشمیدسی (مطالعه موردی: دشت شهرکرد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1400

10.22084/nfag.2021.24951.1483

وحید بیرجندی؛ سیدحسن طباطبائی 1؛ رضا مستوری؛ حسین مظاهری؛ رسول میرعباسی نجف آبادی


2. بررسی تأثیر کیفیت آب آبخوان بر تعیین الگوی مکانی کشت گندم و یونجه (مطالعه موردی: دشت شهرکرد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1401

10.22084/nfag.2022.25882.1512

عاطفه مهدوی؛ سیدحسن طباطبائی؛ نگار نورمهناد؛ حمید زارع ابیانه