نویسنده = ���������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. نانو ذرات طلا در سنگ های آذرین اسیدی محدوده رامند، جنوب قزوین، شمال غربی ایران مرکزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1400

10.22084/nfag.2021.24373.1472

محمد یزدی؛ اکیم تمیوا لاوال؛ سیدرضا مهرنیا؛ تاجودین ادبیلجه