نویسنده = �������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی وضعیت هیدروژئوشیمیایی آبخوان دشت خانمیرزا در ارتباط با سازندهای زمین‌شناسی (استان چهارمحال و بختیاری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 شهریور 1400

10.22084/nfag.2021.24640.1478

مریم آهنکوب؛ گشتاسب مردانی؛ سید حسن طباطبایی؛ زهرا هادی پور