نویسنده = ���������������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد روش ژئوالکتریک در بررسی پارامترهای هیدرولیکی آب زبرزمینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 تیر 1400

10.22084/nfag.2021.24491.1474

عبداله طاهری تیزرو؛ علیرضا عبدالهی؛ روژین فصیحی