نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. ژئوشیمی مولکولی و مطالعه زیست نشانگرها در سازند گرو، غرب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1400

10.22084/nfag.2021.24150.1465

میثم همتی؛ یاسر احمدی