نویسنده = ���������������� �������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. برآورد میزان فرونشست در دشت آذرشهر با استفاده از تداخل‌سنجی راداری و تحلیل پارامترهای موثر آب‌های زیرزمینی و کاربری اراضی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1400

10.22084/nfag.2021.23993.1462

صیاد اصغری سراسکانرود؛ مریم محمدزاده شیشه گران