نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی روند تغییرات کمی سطح آب زیرزمینی دشت فیروزآباد طی سال های 1390-1371

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1400

10.22084/nfag.2021.23609.1451

قربان وهاب زاده کبریا؛ حجت دلاور؛ جمشید قربانی؛ محمدرضا اشرفی