نویسنده = �������� ���������� ������ ������������������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی تاثیر نانو ایلیت بر تراکم پذیری و حدود آتربرگ خاک لس (رس سیلتی)، شهرستان گنبد کاووس (استان گلستان)

دوره 15، شماره 30، دی 1400، صفحه 114-124

10.22084/nfag.2021.23496.1445

رسول یازرلو؛ امین جمشیدی؛ میلاد عزیزی؛ سید عبدالقادر امان زاده