نویسنده = قربان وهاب زاده کبریا
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی پتانسیل ژئوتوریسم غار اسپهبد خورشید، جنگل و رودخانه اطراف بر اساس مدل‌های پرالونگ و کوچین در حوزه آبخیز تالار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1400

10.22084/nfag.2021.24024.1463

قربان وهاب زاده کبریا؛ سیدرمضان موسوی


2. بررسی روند تغییرات کمی سطح آب زیرزمینی دشت فیروزآباد طی سال های 1390-1371

دوره 15، شماره 30، پاییز و زمستان 1400

10.22084/nfag.2021.23609.1451

قربان وهاب زاده کبریا؛ حجت دلاور؛ جمشید قربانی؛ محمدرضا اشرفی