نویسنده = ���������� ������������ ������������
تعداد مقالات: 1
1. پردازش‌های دورسنجی جهت تشخیص ساختارهای تکتونیکی زمین‌شناسی و زون‌های دگرسانی در پهنه اکتشافی شهرستان میانه (شمال غرب ایران)

دوره 15، شماره 30، دی 1400، صفحه 146-164

10.22084/nfag.2021.23024.1439

معصومه صدیقی تکرمی؛ علیرضا گنجی؛ آرش گورابجیری پور؛ محمدرضا انصاری؛ افشین اشجع اردلان