نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. پیش‌بینی شاخص شکنندگی و تعیین همبستگی تجربی بین خصوصیات فیزیکی و مکانیکی سنگ‌آهک سازند تله زنگ در ساخت گاه سد هواسان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1399

10.22084/nfag.2021.22903.1436

مهدی کرمی؛ مجتبی رحیمی شهید؛ غلامرضا لشکری پور


2. استفاده از رگرسیون چند متغیره برای ارزیابی تراوایی توده سنگ‌های ساخت گاه سد خرسان 2 با استفاده از ویژگی‌های سیستم ناپیوستگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1400

10.22084/nfag.2021.23832.1456

مجتبی رحیمی شهید؛ مهدی کرمی؛ غلامرضا لشکری پور