نویسنده = �������������� ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. پالئواکولوژی نهشته‌های سازند ساچون در اطراف دریاچه مهارلو، شرق شیراز

دوره 15، شماره 29، بهار و تابستان 1400، صفحه 71-92

10.22084/nfag.2020.22488.1429

کمال کریمی؛ مسیح افقه؛ سید حسین قطمیری؛ محمد بهرامی