نویسنده = ���������� ������������ ������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی مبادله جرم عناصر بر اساس معادلات گرنت-گریسنز و روش ایزوکن – طلای پهنه برشی کرویان

دوره 7، شماره 13، شهریور 1392، صفحه 66-76

فرشاد دارابی گلستان؛ رضا قوامی ریابی؛ بهزاد سعیدی؛ محمدرضا هزاره