نویسنده = ������������ �������������� ����������
تعداد مقالات: 2
1. به کارگیری آنالیز تطبیقی و هندسه فراکتال جهت شناسایی عناصر ناهنجار (As, Cd, Pb) در خاک و تعیین محدوده آن در ورقه 1:100000 خوسف

دوره 9، شماره 18، آبان 1394، صفحه 9-17

فرشاد دارابی گلستان؛ اردشیر هزارخانی؛ کیومرث سیف پناهی شعبانی


2. ارزیابی مبادله جرم عناصر بر اساس معادلات گرنت-گریسنز و روش ایزوکن – طلای پهنه برشی کرویان

دوره 7، شماره 13، شهریور 1392، صفحه 66-76

فرشاد دارابی گلستان؛ رضا قوامی ریابی؛ بهزاد سعیدی؛ محمدرضا هزاره