نویسنده = عباس نژاد، احمد
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد روش ANFIS-FCM در اکتشافات معادن گچ شوره مطالعه موردی: معدن گچ شوره انار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مهر 1399

10.22084/nfag.2020.22396.1426

حسنیه نظری؛ مژگان دهقانی؛ فرنوش حاجی زاده؛ احمد عباس نژاد